Mot bakgrund av den nya EU: s allmänna databeskrivningsförordningen 2016/679 (GDPR), som träder i kraft den 25 maj 2018, vill vi ge dig viss information om de uppgifter om våra kunder som vi behandlar.
Hults Trä AB respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter som vi behandlar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar.

De typer av data vi samlar in
Vi samlar in vissa personuppgifter om dig. "Personliga data" är data som kan användas för att identifiera dig eller information som kan härröras till dig.
Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel i en aktiv kundrelation, när du som konsument har köpt varor och/eller tjänster från oss, eller att vi har skickat dig en offert. Vi sparar även information om order som inkommit via vår web shop, samt information vid kontakter med företags kundtjänst, t ex via telefon, e-post, brev, sms eller webbplatsformulär.
Vid registrering av nya kundnummer sparar vi bara den informationen vi behöver. Exempelvis går det bra att registrera ett konto utan att ange adressuppgifter. Men dessa måste dock anges utifall det blir aktuellt med en beställning.

Vilka uppgifter behandlas och varför?
Uppgifterna vi samlar inkluderar ditt namn, kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer), personnummer, betalningshistorik, eventuella kreditupplysningar, samt orderinformation (t.ex vilka varor du beställt eller om varan ska levereras till annan adress).

Personuppgifterna behöver behandlas för att kunna leverera en beställd/köpt produkt eller tjänst (inklusive avisering om leverans eller kontakter i samband med försenad leverans). Identifiera kunden och kontrollera kundens ålder. Hantera kundens betalning (inklusive för att analysera vilka betallösningar som ska erbjudas kunden vilket innefattar kontroll mot kundens betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsbolag). Hantera reklamations- och garantiärenden avseende en beställd eller köpt produkt eller tjänst

Dina val och rättigheter
Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter.
Vi kan dock inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar, eller då det ligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler. Det kan också finnas andra legitima skäl till varför uppgifter måste sparas, till exempel då det finns obetalda skulder.
Konton/kundnummer som har varit inaktiva under en längre period kommer att tas bort. Däremot behöver vi lagra transaktionshistorik i vårt affärssystem utifrån våra rättsliga förpliktelser gällande bokföringsregler.

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten).

Vi finns tillgängliga på mail: info@hultstra.se om det skulle vara några funderingar kring hur vi behandlar dina personuppgifter.